FUNKČNÉ POTRAVINY

Funkčné potraviny sú bežné potraviny vyrobené tak, aby okrem tradičných a bežných zložiek výživy obsahovali i zložky s významnými zdravotnými účinkami. Ide teda o obohatené potraviny.