OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.gelavit.sk. Predávajúcim a prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť Gelavit s. r. o., Kopčianska 8, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 48 288 691, DIČ: 2120117241, IČ DPH: SK212011724. Spoločnosť reg.: OR OS Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 106031/B. Kupujúcim sa rozumie osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku na stránke www.gelavit.sk.

Dozorný orgán:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Telefón: 02/ 58272 172-3; 02/ 58272 104
Fax: 02/ 58272 170
Email: ba@soi.sk

 1. Ceny

Predajná cena tovaru platná pre zákazníka je uvedená pri každom produkte. Štandardne je zobrazená cena za najmenšie balenie produktu. Po zvolení inej veľkosti alebo príchute je cena okamžite aktualizovaná. Táto cena je konečná a zahŕňa DPH. V cene tovaru nie je zahrnutá doprava. Zľavy z predajných cien nie je možné navzájom kombinovať.

 1. Objednávka
Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe vyplnenia elektronického objednávkového formulára na stránke www.gelavit.sk. Podrobný návod ako postupovať pri objednávke tovaru nájdete na stránke Ako nakupovať.
 1. Storno objednávky

Ak si želáte zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte emailom alebo telefonicky a uveďte číslo objednávky. Ak už bola platba za objednávku uhradená, peniaze vám budú vrátené do 14 dní na účet, z ktorého platba prišla.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať vašu objednávku na tovar, ak vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

 1. Dodacie lehoty
V prípade, že objednaný tovar máme na sklade, budeme ho vyexpedovať najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky.  V opačnom prípade vás budeme okamžite informovať o odhadovanom náhradnom termíne dodania tovaru. Pri objednávke do 12:00 tovar zvyčajne odosielame ešte v ten istý deň.
 1. Spôsob dodania tovaru a ceny za dopravu
V prípade, že nie je stanovené inak, tovar v rámci Slovenska posielame kuriérom alebo prostredníctvom Slovenskej pošty. Zásielky sú obvykle doručované nasledujúci pracovný deň po odoslaní. Ceny za poštovné v rámci Slovenska je 3,5 Eur.
 1. Spôsob platby

Možné spôsoby platby sú:

– dobierka (platba v hotovosti pri prevzatí tovaru), pri dobierke účtujeme poplatok vo výške 1€

– bankový prevod (platba bankovým prevodom na náš účet)

– paypal

 1. Neprevzaté objednávky
Ak si kupujúci zvolil spôsob doručenia dobierkou a zásielku z ľubovolných dôvodov neprevezme, záväzok dodať tovar sa považuje sa splnený. Zároveň máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (preprava tovaru naspäť k nám). Opätovné doručenie neprevzatej objednávky je možné len po vzájomnej dohode.
 1. Záruka

Záručná doba je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

 

Predávajúci ručí zákazníkovi za:

– dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený

– dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke

– priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak

 

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

– oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)

– oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

– poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

 1. Právo zákazníka na vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

Tovar, ktorý ste si zakúpili na www.gelavit.sk je možné bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. Od zmluvy je možné odstúpiť len preukázateľným spôsobom písomne (listinnou formou alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail)). Na odstúpenie od zmluvy môžete použiť formulár dostupný na našej stránke.

 

Tovar, na ktorý sa odstúpenie vzťahuje je potrebné po predchádzajúcej dohode zaslať na adresu prevádzkovateľa najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Tovar nám prosím neposielajte na dobierku. Do balíka priložte odkópiu daňového dokladu, ktorý sme vám poslali s tovarom. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša zákazník.

 

Kúpnu cenu tovaru vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste uviedli, ak sa nedohodneme inak (napríklad poukážka na nákup na www.gelavit.sk). Pri odstúpení od zmluvy budú vrátené aj náklady na doručenie tovaru v hodnote najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy vám bude tovar vrátený na vaše náklady.

 

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
 1. Reklamačný poriadok

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 24 hodín od prevzatia zásielky e-mailom alebo telefonicky. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) nám prosím zašlite na posúdenie. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme vám poslali s tovarom, kópiu ústrižku od doručovateľa a krátky sprievodný list s popisom reklamácie.

 

Po obdržaní reklamovaného tovaru vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s vami na rýchlom vyriešení problému: pri uznanej reklamácii vám bude reklamovaný tovar vymenený kus za kus, prípadne iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky.

 1. Zákaznícky servis a kontakty
V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať e-mailom alebo telefonicky na e-mailových adresách a telefónnych číslach uvedených v sekcii  KONTAKT. Naša pracovná doba je pondelok až piatok, 8:00-16:00. E-mailom komunikujeme často aj mimo pracovnú dobu.
 1. Newsletter a e-maily od nás
Pri registrácii si môžete vybrať, či chcete od nás dostávať pravidelné informácie o akciových ponukách, zľavách a novinkách v našom sortimente. Na Vašu e-mailovú adresu vás budeme informovať aj o vybavovaní Vašej objednávky, dostupnosti a nedostupnosti produktov. Všetkým zaregistrovaným zákazníkom môžeme nepravidelne (maximálne niekoľkokrát ročne) posielať dôležité obchodné informácie, ktoré súvisia s prevádzkou nášho internetového obchodu. Ak vás e-maily od nás obťažujú, napíšte nám prosím e-mail na info@gelavit.sk.
 1. Ochrana osobných údajov

Na vybavenie objednávky je potrebné spracovať informácie o kupujúcom, ktoré majú charakter osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

 

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim, nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou zabezpečenia distribúcie tovaru, spracovania platieb a účtovníctva.

 1. Používanie materiálov zo stránky
© 2015 – 2017  www.gelavit.sk – Všetky práva vyhradené. Akékoľvek kopírovanie obsahu (častí alebo celku), akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia prevádzkovateľa zakázané.